Bezpieczeństwo i higiena pracy

Entrion jest międzynarodową firmą specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem, która zajmuje się zarządzaniem projektami, kontrolą firm trzecich oraz czynnościami wykonywanymi w obecności klienta, a jej misją jest rozwiązywanie skomplikowanych problemów w prosty sposób oraz stwarzanie warunków rozwoju dla swojego zespołu.

W Entrion BHP to kluczowe wartości wyrażone w naszym podejściu:

• Mocno wierzymy, że wszystkim wypadkom można zapobiec. Nieustannie staramy się chronić pracowników przed wszelkimi zagrożeniami.

• Skupiamy się na zdrowiu pracowników i ciągle udoskonalamy środowisko pracy.

• Prowadzimy naszą działalność operacyjną poprzez efektywne wykorzystanie materiałów i energii w celu zminimalizowania ilości odpadów oraz degradacji środowiska. Wszystkie nadające się do tego materiały poddajemy recyklizacji, a pozostałe utylizujemy w bezpieczny sposób.

• Zawsze bierzemy pod uwagę propozycje pracowników przy tworzeniu Regulaminu i aktualnego podejścia.

By spełnić założenia naszego podejścia do BHP, firma Entrion zobowiązuje się:

• Wymagać od każdego pracownika osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad BHP.

• Stosować systematyczne i mierzalne metody, aby nieustannie ulepszać kulturę i podejście do BHP poprzez cele BHP.

• Wdrażać nasze wysokie standardy BHP wszędzie, gdzie prowadzimy działalność. Przestrzeganie mającego zastosowanie prawa i przepisów to jedynie minimum.

• Otwarcie komunikować problemy i osiągnięcia w zakresie BHP.

• Uwzględniać osiągnięcia w zakresie BHP przy selekcji, ocenie i wynagradzaniu naszych pracowników.

• Włączać BHP we wszystkie procesy biznesowe.

• Wymagać od kierownictwa najwyższego szczebla przywództwa w zakresie BHP i przekazywania Regulaminu wszystkim pracownikom.