Polityka jakości

Celem Entrion jest bycie najchętniej wybieraną firmą zarządzającą ryzykiem w naszej niszy rynkowej na świecie. Realizując ten cel skupiamy się na:

Satysfakcji klienta: W Entrion staramy się, by potrzeby klienta zostały spełnione, a jakość usługi przekroczyła jego oczekiwania.

Ciągłym rozwoju: Nieustannie udoskonalamy procesy i procedury, aby jeszcze lepiej realizować usługi dla naszych klientów.

System zarządzania jakością, oparty o normy ISO 9001:2008, jest stosowany przez wszystkich pracowników firmy Entrion w celu spełnienia wysokich wymagań i standardów, których oczekują od nas zarówno klienci, jak i pracownicy.